O�O?O�U�O?U�O� & O�O�USO?U�O�

O?O?O?O�O? O�USU� U�U� O�U�O?O�O�O?O�O? O�O�U?O?O�O? U�U?O?O�O? O�U�U�U� U? U�O?O?O?O�O�O? U�O?USO�O?U� O�U�U?O�USU�O�. O�O?U�O� O�U�U�O�O?U� O�U�U?O�USU� O?O�O?O� O�U�U�O?U�U�USU� O?U� O?U�O�U?O�U� U?O�U?O?U�O� U?O?O?O?O�U�O� U?O?U�U�U�O� O?U�O� O�O�O? U?USU� U?O�U�O?U�O�O? O?U�O� U�U�U� O?U�U�

O�U�O�O? O?U?O�O�

U�U� U�O�U�

USO?O? O?O�O� O�U�U?O�O� U�O?O�U?USO? O�U�U�O�O?U� U? O?U�U?U�U� U?O�O�O?O�U� U�U� O�U�U�O�O�U?O? O�U�U�O?O�O�O�O� U?US O?O?U�USU� O�U�U�O�O?U� O�U�U?O�USU� O�USO� O�O�O� U�U�O� O?O?O?USO?U� O?O�U� U?U�U?U? U� O?U�U� O�O?O?O�O? O?O�O?O� O�U�O?O�U�O?O� U?O�U�O?O?O�U�USO? O�U�O?O?O�O�USO�

O�U�O�O? O?U?O�O�

O?U�O?O�U?U�O�

- O?O�U?USO? O�U�U�O�O?U� O�U�U?O�USU� O? U?U�O?O� O?U�U?U�U� O? U�O? O�U�O�U�O?U�O�U� O?O?O�U?O�U� O�U�O?O�U?USO? U?O�U�O?U�O�U?O� U?O�U�U�O�U� O�U�O�O�USO� - O?U�O�O? O?O�O�USO� O�U�O?O�O�O?O�O? O?U�O�O? O?O�U�U�U�O� U�U�O�O�U�O? O�U�O�U?O�O�U�US U?O�U�U?O�O?O�U�USO�

O�U�O�O? O?U?O�O�

O?O�O�U�O�U�O�

O�U�O?O�O?O�O� O�U�U�O�O?U�O�

U�O?USU�O�

U�O?U?U�O�O? O?O�O�U�

U?U�O? O�U�O�U�O�O�

Fajr

Dawn Prayer 3:15 AM

Sunrise

Sunrise Time 4:44 AM

Dhuhr

Noon Prayer 11:36 AM

Asar

Afternoon Prayer 2:59 PM

Magrib

Sunset Prayer 6:27 PM

Isha

Evening Prayer 7:57 PM